OTIT thay thế JITCO, nguyên nhân vì sao ?

Khi nhắc đến xuất khẩu lao động Nhật Bản các thực tập sinh thường nhắc đến tổ chức Jitco. Khi có vướng mắc, tranh chấp, có vấn đề gì với công ty tiếp nhận, với nghiệp đoàn Nhật Bản thì tổ chức JITCO đứng ra giải quyết và hỗ trợ thực tập sinh. Mục đích của tổ chức JITCO là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thực tập sinh ở Nhật Bản. Nhưng tổ chức JITCO đã chính thức đóng cửa từ ngày 01/11/2017.

Thay vào đó là tổ chức có tên: OTIT (Organization for Technical Intern Trainning – Viết tắt là: OTIT – Tiếng việt gọi là: Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế).

Website chính thức của OTIT là: http://www.otit.go.jp

Tại sao lại đóng cửa JITCO và mở ra OTIT – OTIT mở ra để làm gì, có mục đích gì, có lợi ích gì cho thực tập sinh Nhật Bản hay không?

Vì sao JITCO đóng cửa?

Tổ chức JITCO trước đây là đơn vị trực tiếp hỗ trợ đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của thực tập sinh kỹ năng nước ngoài ở Nhật Bản, nhưng tổ chức này không thuộc sự quản lý của chính phủ Nhật Bản mà chỉ là tổ chức công ích. Tổ chức này mở ra với mục đích đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực dưới diện thực tập sinh kỹ năng. Do chỉ là tổ chức công ích không thuộc chính phủ nên JITCO không có quyền hạn pháp lý để chế tài xử phạt các công ty và nghiệp đoàn tiếp nhận khi họ sai phạm hợp đồng lao động với thực tập sinh.

Kể từ ngày 01/11/2017 chính phủ Nhật đã chính thức ban hành luật thực tập sinh kỹ năng. Do đã có luật của chính phủ nên phải có một tổ chức có pháp lý, có quyền hạn để thực thi những quy định trong luật này. Chính điều này nên tổ chức JITCO phải đóng cửa, thay vào đó là tổ chức mới OTIT được mở ra và thay thế JITCO từ ngày 01/11/2017. Có OTIT thì mới có quy trình có lợi cho thực tập sinh như quy trình dưới đây.

Góc tư vấn của OTIT

Bài Viết Liên Quan