Đơn hàng nam

 • Tuyển 09 nam giàn giáo tại Kanagawa – Nhật Bản

  Tuyển 09 nam giàn giáo tại Kanagawa – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản như … Đọc Thêm

 • Tuyển 09 nam làm mộc tại Chiba – Nhật Bản

  Tuyển 09 nam làm mộc tại Chiba – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản như … Đọc Thêm

 • Tuyển 10 nam tiện tại Kanagawa – Nhật Bản

  Tuyển 10 nam tiện tại Kanagawa – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản như … Đọc Thêm

 • Tuyển 06 nam làm sơn chống thấm tại Kanagawa- Nhật Bản

  Tuyển 06 nam làm sơn chống thấm tại Kanagawa- Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản như … Đọc Thêm

 • Tuyển 36 nam làm đóng hộp thực phẩm tại Nhật Bản

  Tuyển 36 nam làm đóng hộp thực phẩm tại Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản như … Đọc Thêm

 • Tuyển 90 nam làm cơm nắm tại Chiba – Nhật Bản

  Tuyển 90 nam làm cơm nắm tại Chiba – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản như … Đọc Thêm

 • Tuyển 9 nam lắp đặt đường ống tại Okinawa, Fukushima – Nhật Bản

  Tuyển 9 nam lắp đặt đường ống tại Okinawa, Fukushima – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng kỹ sư như sau:   1. Nội dung … Đọc Thêm

 • Tuyển 6 nam sơn bả tại Kumamoto – Nhật Bản

  Tuyển 6 nam sơn bả tại Kumamoto – Nhật Bản

  Dựa trên nhu cầu hợp tác và mong muốn đào tạo lao động kỹ năng cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Dựa trên mong muốn tuyển người Việt Nam sang làm việc tại các xí nghiệp của Nhật Bản. Công ty chúng tôi xin thông báo tuyển dụng nhân sự xuất khẩu lao động Nhật Bản theo các yêu cầu dưới … Đọc Thêm

 • Tuyển 6 nam làm cách nhiệt tại Kumamoto – Nhật Bản

  Tuyển 6 nam làm cách nhiệt tại Kumamoto – Nhật Bản

  Dựa trên nhu cầu hợp tác và mong muốn đào tạo lao động kỹ năng cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Dựa trên mong muốn tuyển người Việt Nam sang làm việc tại các xí nghiệp của Nhật Bản. Công ty chúng tôi xin thông báo tuyển dụng nhân sự xuất khẩu lao động Nhật Bản theo các yêu cầu dưới … Đọc Thêm

 • Tuyển 8 nam làm giàn giáo tại Shizuoka – Nhật Bản

  Tuyển 8 nam làm giàn giáo tại Shizuoka – Nhật Bản

  Dựa trên nhu cầu hợp tác và mong muốn đào tạo lao động kỹ năng cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Dựa trên mong muốn tuyển người Việt Nam sang làm việc tại các xí nghiệp của Nhật Bản. Công ty chúng tôi xin thông báo tuyển dụng nhân sự xuất khẩu lao động Nhật Bản theo các yêu cầu dưới … Đọc Thêm

 • Tuyển 6 nam làm hàn – sơn xe tải tại Aichi – Nhật Bản

  Tuyển 6 nam làm hàn – sơn xe tải tại Aichi – Nhật Bản

  Dựa trên nhu cầu hợp tác và mong muốn đào tạo lao động kỹ năng cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Dựa trên mong muốn tuyển người Việt Nam sang làm việc tại các xí nghiệp của Nhật Bản. Công ty chúng tôi xin thông báo tuyển dụng nhân sự xuất khẩu lao động Nhật Bản theo các yêu cầu dưới đây:   1. … Đọc Thêm

 • Tuyển 3 năm làm nông nghiệp tại Chiba – Nhật Bản

  Tuyển 3 năm làm nông nghiệp tại Chiba – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp Nhật Bản với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng lao động như sau:   1. Nội … Đọc Thêm

 • Tuyển 3 nam làm chăn nuôi tại Chiba – Nhật Bản

  Tuyển 3 nam làm chăn nuôi tại Chiba – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam. Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp Nhật Bản với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng lao động như sau:     1. … Đọc Thêm

 • Tuyển 24 nam làm thực phẩm tại Tokyo – Nhật Bản

  Tuyển 24 nam làm thực phẩm tại Tokyo – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu đi lao động tại đất nước Nhật Bản của các bạn thực tập sinh Việt Nam.  Dựa trên nhu cầu hợp tác và tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại các xí nghiệp với công ty chúng tôi.  Chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng lao động như … Đọc Thêm

 • Tuyển 6 nữ làm nông nghiệp tại Fukuoka – Nhật Bản

  Tuyển 6 nữ làm nông nghiệp tại Fukuoka – Nhật Bản

  Dựa theo nhu cầu tuyển dụng của xí nghiệp nhật bản cũng như sự phát triển của ngành nông nghiệp, các công ty nhật bản đang cần cung ứng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp. Dựa theo hợp đồng và sự hợp tác đã lâu giữa công ty chúng tôi và xí nghiệp nhật bản, chúng tôi thông báo tuyển dụng lao động … Đọc Thêm

 • Tuyển 6 Nam sơn sản phẩm nhựa tại Yamagata – Nhật Bản

  Tuyển 6 Nam sơn sản phẩm nhựa tại Yamagata – Nhật Bản

       Công ty Xuất khẩu lao động Nhật Bản là công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phái cử thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo giấy phép của bộ lao động thương binh và xã hội.       Hiện nay, các xí nghiệp tại Nhật Bản đang cần nhân lực cho rất nhiều ngành nghề. Do sự phát … Đọc Thêm