Chính sách đại lý

Chính sách đại lý
Ngày đăng: 16/12/2022 05:55 AM

  CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ 

   

  Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu GPCheck, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM khuyến khích các cá nhân, đơn vị cùng hợp tác trong việc triển khai và phân phối các sản phẩm của Công ty, trở thành CTV, tổ chức đăng ký làm đại lý của GPCheck. Các quyền lợi của Đại lý/CTV luôn được GPCheck đặt lên hàng đầu.

  I CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ

  • Đại lý kinh doanh/cộng tác viên (CTV) kinh doanh được tuyển dụng và phát triển Đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh cấp dưới.
  • Đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh được hưởng 5% hoa hồng trên doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT và đã trừ các khoản chi phí) của Đại lý Kinh doanh/CTV kinh doanh trực tiếp tuyển dụng và quản lý.
  • Chính sách chiết khấu:

  II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI QUẢN LÝ 

   

  Điều kiện Đại lý

   

  • Là Doanh nghiệp đang hoat động sản xuất kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
  • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
  • Có công nợ và được đối soát vào ngày cuối cùng của tháng, công nợ được trừ đi phần hoa hồng Đại lý được hưởng.

  Các định nghĩa 

  • Doanh thu đơn hàng (1) là doanh thu, thu được của đơn hàng bao gồm toàn bộ các khoản phí giải pháp/dịch vụ, phí phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ (in ấn, thiết bị…), phí khởi tạo hệ thống, phí xây dựng tính năng mới và toàn bộ các chi phí có liên quan khác do GPCheck và đối tác đại lý thống nhất.
  • Chi phí nhà cung cấp (2) là các chi phí GPCheck phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ như in ấn, thiết bị…
  • Doanh thu đại lý (3) là doanh thu đơn hàng trừ các chi phí nhà cung cấp.
  • Chiết khấu (4) là chiết khấu được tính trên tổng doanh thu đại lý của các đơn hàng từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.
  • Doanh thu đại lý phải trả (5) là doanh thu đại lý phải trả cho GPCheck sau khi trừ chiết khấu theo mức tương ứng.

  Quy định

  • Mức doanh thu đại lý (3) làm căn cứ để tính chiết khấu (4) theo bảng trên là doanh thu chưa bao gồm 10% VAT.
  • Đối soát: Từ ngày 01 đến 05 hàng tháng, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM và đại lý sẽ tiến hành đối soát và thống nhất biên bản nghiệm thu doanh thu đại lý phải trả của tháng trước, toàn bộ các mục từ (1) đến (5).
  • Quy định thanh toán: 
  • Đại lý cần thanh toán cho GPCheck chi phí phải trả nhà cung cấp (2) trước khi thực hiện đơn hàng.
  • Đại lý cần thanh toán cho GPCheck doanh thu đại lý phải trả (5) theo biên bản nghiệm thu trước ngày 10 hàng tháng.  

  III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

  • Cộng tác viên sẽ được nhận hoa hồng theo tháng với % được tính trên tổng lợi nhuận các đơn hàng trong tháng liền trước.

  Lợi nhuận = doanh thu – chi phí

   

  • Các khoản này đều không bao gồm 10% VAT.
  • Cộng tác viên chỉ được nhận hoa hồng cho các khoản thanh toán khách hàng đã trả cho GPCheck trong tháng liền trước.
  • Số tiền thanh toán cho Cộng tác viên sẽ được chiết khấu từ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước trước khi chuyển.

   

  Đăng ký tư vấn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập quy mô nhân sự
  Vui lòng nhập chức danh
  Vui lòng nhập lĩnh vực kinh doanh
  0
  Chỉ đường
  Zalo
  Hotline

  0936606777